NNplaza

Loading

  • พ.ค., อาทิตย์, 2024

คำสั่ง Prompt สำหรับ Midjourney เพื่อสร้างภาพโปสเตอร์ภาพเมืองในแบบสีสัน

Prompt เป็นไฟล์ PDF ภาษาอังกฤษที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ยิ่งถ้าคุณเคยใช้งาน Midjourney มาก่อนอยู่แล้วจะเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นไปอีก

Read More